Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС

Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС

2021-03-22T14:34:40+02:00март 7, 2021|Categories: Без категория|
Интернет платформата на Европейската комисия „Готови за бъдещето“ подбра 15 инициативи с цел да спомогне за опростяването на законодателството на ЕС и за намаляването на бюрокрацията за гражданите и предприятията и да гарантира, че политиките на ЕС отговарят на новите и нововъзникващите предизвикателства. Тези усилия ще бъдат част от първата годишна работна програма на платформата, която предстои да бъде приета този месец.
Контекст
Комисията се ангажира да опрости законодателството на ЕС и да намали ненужните разходи като част от своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Новата платформа „Готови за бъдещето“ събира практически експертен опит в различни области на политиката от националните, регионалните и местните органи, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и заинтересованите страни. Нейните становищата ще бъдат включени директно в текущата работа на Комисията за опростяване на съществуващото законодателство на ЕС, за намаляване на ненужната тежест и за гарантиране, че политиките на Съюза са ориентирани към бъдещето и са целесъобразни в контекста на новите и нововъзникващите предизвикателства.
Повече информация ще откриете в съобщението тук.
Източник: Европейската комисия

Споделете новината. Изберете желаната платформа: