Пластмасата в океаните и моретата: Готови ли сте за промяна? #ReadyToChange

2018-12-09T08:26:33+02:00ноември 29, 2018|Categories: Без категория|

 

 

Действия на ЕС, свързани с намаляването на пластмасовите отпадъци

Животът е толкова забързан, че не винаги имаме време да помислим за ефекта от малките ежедневни избори, които правим, като например използването на чаша за кафе с пластмасов капак за еднократна употреба или пиенето на напитка със сламка.

43% от всички морски отпадъци, замърсяващи нашите океани, се състоят от едва 10 вида пластмасови продукти за еднократна употреба: кутии за храна, чаши и капачки за напитки за еднократна употреба, памучни тампони, прибори (включително чинии, бъркалки и сламки), балони и пластмасови дръжки за балони, пакети и опаковки, бутилки от напитки, фасове, санитарни продукти и торбички за пазаруване. След като изпълнят предназначението си, те често се оказват замърсяващи света на природата – изхвърлени от вълните на плажа или потопени в океаните ни. Тези отпадъци имат негативен ефект върху екосистемите, биоразнообразието и дори върху човешкото здраве.

Пластмасите не само създават бъркотия на брега, но също и засягат морските обитатели, които се заплитат в по-големи парчета и поглъщат по грешка по-малки частици вместо храна. Поглъщането на пластмасови частици може да им попречи да смилат нормалната храна и да привлекат отровни химически замърсители в организмите им. Като част от хранителната верига, хората също поглъщат пластмаса.

Морските отпадъци причиняват икономически загуби не само за секторите и общностите, зависими от морето, но също така и за производителите: само около 5% от стойността на пластмасовите опаковки остава в икономиката – останалото е буквално изхвърлено на вятъра, което показва необходимостта от подход, фокусиран повече върху рециклирането и повторно използване на пластмасата.

Какво трябва да се направи?

Европа е отговорна за решаването на своя дял от проблема и е готова да действа в световен мащаб.