Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Планът „Юнкер“ в действие: възстановяване на инвестициите в Европа

2018-11-28T02:24:04+02:00ноември 24, 2018|Categories: Без категория|

В публикувано съобщение Комисията показва как Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е помогнал за възстановяването на устойчивото равнище на инвестициите в Европа, четири години след началото на неговото изпълнение.

Първоначалната цел на Плана за инвестиции и свързаните с него очаквания са надхвърлени – до момента са мобилизирани инвестиции в размер на 360 млрд. евро, две трети от които са от частни източници. Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 850 000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над 750 000 работни места, като се очаква техният брой да достигне 1,4 милиона до 2020 г. Това се отразява положително на милиони европейски домакинства.

Благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече е нараснал с 0,6%, като се очаква този процент да достигне 1,3% до 2020 г. Планът е от полза за всички държави от ЕС<