В публикувано съобщение Комисията показва как Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е помогнал за възстановяването на устойчивото равнище на инвестициите в Европа, четири години след началото на неговото изпълнение.

Първоначалната цел на Плана за инвестиции и свързаните с него очаквания са надхвърлени – до момента са мобилизирани инвестиции в размер на 360 млрд. евро, две трети от които са от частни източници. Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 850 000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над 750 000 работни места, като се очаква техният брой да достигне 1,4 милиона до 2020 г. Това се отразява положително на милиони европейски домакинства.

Благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече е нараснал с 0,6%, като се очаква този процент да достигне 1,3% до 2020 г. Планът е от полза за всички държави от ЕС, особено за тези, които бяха засегнати най-силно от кризата. Днес успешният модел на ЕФСИ се превръща в новия еталон за подкрепяните от ЕС инвестиции както в рамките на Съюза, така и извън него – новия фонд InvestEU и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, предложени от Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Безспорният успех на плана „Юнкер“ се дължи както на неговото инвестиционно измерение, така и на две други негови измерения. Съобразената с нуждите подкрепа на стотици организатори на проекти в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, който вече е разгледал 860 молби, и Европейският портал за инвестиционни проекти, който предоставя на инвеститорите лесен достъп до готови за изпълнение проекти, са две важни иновации в този контекст.

Повече информация ще намерите в прикачения документ.

Източник: Европейската комисия