Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е изиграл ключова роля за стимулирането на заетостта и растежа в ЕС. Инвестициите на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по плана „Юнкер“, са довели до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 0,9 % и до създаване на допълнителни 1,1 милиона работни места в сравнение с базовия сценарий. До 2022 г. благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС ще е нараснал с 1,8 % и ще са създадени 1,7 милиона работни места. Това показват последните изчисления на Съвместния изследователски център (JRC) и икономическия отдел на групата на ЕИБ, извършени въз основа на одобрените до юни 2019 г. споразумения за финансиране.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Постигнахме целите, които си поставихме – връщане на стабилния растеж в Европа и стимулиране на заетостта. До 2022 г. планът „Юнкер“ ще е допринесъл за създаването на 1,7 милиона работни места на трудовия пазар в ЕС и за увеличаване на БВП на Съюза с 1,8 %. Винаги съм казвал, че планът не е панацея, но можем да се гордеем с факта, че над един милион малки предприятия получават финансиране, което преди не беше достъпно за тях.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Постигнахме значителен напредък от началото на първите проекти през 2015 г.! Днес европейската икономика отново е на прав път и планът за инвестиции ще има дълготрайно въздействие. До момента от финансирането са се възползвали над един милион малки предприятия, чиито проекти ни помагат в прехода към нисковъглеродна, кръгова и устойчива икономика. Горд съм да заявя, че изпълнихме нашия най-голям приоритет – да мобилизираме частни средства за общественото благо.

Вернер Хойер, председател на групата на Европейската инвестиционна банка, заяви: Когато преди пет години обсъдихме тази инициатива за пръв път, много хо