Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз

Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз

2020-10-14T13:02:56+03:00септември 30, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия публикува днес първия Доклад относно върховенството на закона, обхващащ целия ЕС. Днешният доклад включва информация от всяка държава членка и обхваща както положителните, така и отрицателните събития в целия ЕС. Той показва, че много държави членки имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В него се отчитат също така съответните промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите членки поради кризата с коронавируса.

Наблюденията за България 🇧🇬 показват опасения относно независимостта на съдебната власт, свободата на медиите и ефективността на антикорупционните мерки.
ЕК е готова да окаже пълна подкрепа за нужните реформи в страната и възстановяване на доверието на българските граждани в институциите.

Докладът обхваща четири основни стълба, силно свързани с върховенството на закона: 

–      националните правосъдни системи

–      уредбата за борба с корупцията

–      плурализма и свободата на медиите и

–      други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за наличието на ефективна система на демократично управление. 

Целта на новия Доклад относно върховенството на закона е да се обогати съществуващият инструментариум на ЕС с нов инструмент за превенция и да се предизвика приобщаващ дебат и изграждане на култура на върховенство на закона в целия ЕС. Докладът следва да помогне на всички държави членки да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и да покаже как върховенството на закона може да бъде допълнително укрепено при пълно зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Обща информация 👉 europa.eu/!cM98Pj
Докладът за България 👉 europa.eu/!UQ49pc

Споделете новината. Изберете желаната платформа: