Депутатите в Европейския парламент заседават на 16-17 април, за да обсъдят и гласуват по последните предложения на Комисията срещу кризата с коронавируса в ЕС.

На заседанието в четвъртък и петък депутатите ще гласуват по отпускането на 3 млрд. евро в подкрепа на системите на здравеопазването в най-силно засегнатите страни в ЕС, както и по схема за набавяне на медицински продукти за страни, които изпитват липси. Пакетът от мерки включва и допълнителни средства за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, както и помощ за Гърция за справяне със засиления миграционен натиск.

Очаква се да бъдат одобрени и специални мерки за продължаване на подкрепата за най-бедните и най-уязвимите граждани на ЕС.

Парламентът също ще реши дали да позволи по-голяма гъвкавост при използването на структурни фондове за облекчаване на последиците от кризата с COVID-19, както и за предоставянето на финансова помощ на засегнати рибарски общности и стопанства за аквакултури.

В дневния ред е и дебат с Комисията и Съвета и гласуване на резолюция за координирани действия на ЕС за борба с кризата.