ombudsmanПарламентът стартира процедура за избор на следващия омбудсман на ЕС, който е призван да помага на гражданите при проблеми с европейски институции или агенции.

В началото на всеки парламентарен мандат депутатите избират омбудсман за следващите пет години.

Петимата кандидати за поста бяха обявени по време на пленарната сесия в Страсбург през октомври. Те са:

•    Джузепе Фортунато, настоящ омбудсман на италианската област Кампания
•    Юлия Лафранк, съдия в Европейския съд за правата на човека от Естония
•    Нилс Муйжниекс, бивш комисар на Съвета на Европа за правата на човека (от Латвия)
•    Емили О‘Райли, настоящ европейски омбудсман (от Ирландия)
•    Сесилия Викстрьом, бивш депутат в Европейския парламент от Швеция

Процедурата

За да има право да участва в процедурата, всеки от кандидатите трябваше да демонстрира, че има нужния опит и подкрепата на поне 40 депутати в Европейския парламент от минимум две държави членки.

Парламентарната комисия по петиции ще организира публично изслушване на 3 декември, на което кандидатите ще могат да представят своите идеи.

Предвижда се Парламентът да определи новия омбудсман с тайно гласуване по време на пленарната сесия през декември.

Функциите на европейския омбудсман

Омбудсманът на ЕС разглежда жалби от жители и организации със седалище в ЕС относно лоши административни действия и практики на институции или органи на Европейския съюз – например, за неуместно поведение, дискриминация, необосновано забавяне или некоректни процедури.

Омбудсманът може също така да стартира разследвания по собствена инициатива.

Всяка година омбудсманът отчита дейността си пред Европейския парламент.