С увеличаване на броя на участващите училища инициативата във връзка със здравословното хранене достигна до над 30 милиона деца в целия Европейски съюз през учебната 2017 — 2018 година.

Фил Хоган, европейски комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Важно е да се знае как се произвеждат храните и колко труд е необходим, докато стигнат до трапезата ни. Благодарение на схемите на ЕС за училищата децата не само научават различни неща за селското стопанство и про