Представители на 9 природни парка се включиха в онлайн среща, организирана от ПП „Шуменско плато“, който тази година отбеляза своя 40-годишен юбилей.

Участниците в срещата бяха информирани за дейността на център „Европа директно“ – Шумен, на европейската мрежа EUROPE DIRECT и за приоритетите на новата Европейска комисия.

Програмата включваше още и презентации:

„Европа в подкрепа на екологосъобразните дейности и опазването на биоразнообразието“;

„Шуменското плато – Европейски парк на бъдещето“ – предизвикателства и резултати след реализирането на едноименния проект по ОП “Околна среда”;

Европейска екологична мрежа Натура 2000 и природните паркове;

Горската педагогика в подкрепа на образователните дейности в природните паркове;

Успехи и проблеми в реализирането на Плановете за управление на природните паркове, как да бъдем Европейски паркове на бъдещето – дискусия