На 18 и 19 април 2022 г. беше проведен дългочаканият от търговищките младежи тренинг, посветен на Европейската година на младежта и приоритета „Утвърждаване на европейския начин на живот”.

По време на двудневно интерактивно обучение с дискусии по теми, които засягат младите хора, 20 души от Търговище обсъждаха пробламите, свързани с равенство, приобщаване и др.

Младежите бяха запознати с Конференцията за бъдещето на Европа и с Гражданския панел „Европейска демокрация“ /ценности и права, върховенство на закона, сигурност/.

Обучението предложи на младите хора умения за развиване на уважително отношение към многообразието и насърчаване на толерантно поведение. Целта на дейностите е да възпитават младите хора в духа на мултикултурализма и насърчаване на междукултурния диалог.