Община Търговище публикува на своя уебсайт избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май.

Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. При установяване на несъответствия, гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в отдел ГРАО в Общината. Срокът за това е 11 май. В същия отдел, до 18 май, се подават и заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Освен по интернет, гражданите  могат да правят справки по избирателните списъци и на безплатния телефон в отдел ГРАО: 0879 208 909.

Със заповед на кмета са определени места в града и селата в общината, където избирателните списъци ще бъдат обявени. За територията на Търговище това са клубовете на пенсионера и Центърът за административно обслужване на Общината. В селата те ще бъдат поставени в сградите на кметствата, за да