Националният център за контакт по програма „Европа за гражданите“ съобщи, че са публикувани резултатите от подбора на проектни предложения с краен срок 1 февруари 2019 год., мярка 2.1 „Побратимяване на градове“!

3 от 4-те кандидатствали български проектни предложения са избрани за финансиране 👏🇧🇬️ #YesTTxBG

 Община Сливен с проект „Обединена Европа – сигурност, солидарност и стабилност за всички“ 
 Община Шумен с проект „Citizens for Europe“
 Кметство Ахелой с проект „Prospects of young people in Europe after the EU-election 2019: positive thinking and debate about Euroscepticism