Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Ново начало в областта на миграцията: Изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност

2020-09-29T15:00:24+03:00септември 24, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на доверието  между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да управлява миграцията.

Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно: безопасността на хората, които търсят международна закрила или по-добър живот, опасенията на държавите по външните граници на ЕС, които са разтревожени, че миграционният натиск ще надхвърли капацитета им и които имат нужда от солидарността на останалите. Също така опасеният