Комисията представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след дългомесечно прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки.

Насоките на Комисията целят да осигурят на гражданите възможност да получат така необходимата почивка, отдих и освежаване. Веднага щом се установи, че здравната ситуация го позволява, хората трябва да имат възможност да се видят с приятелите и семействата си в собствената си държава от ЕС или в чужбина при спазване на необходимите мерки за безопасност и предпазване.

Пакетът има за цел също така да помогне на туристическия сектор в ЕС да се възстанови след пандемията чрез подкрепа за предприятията и грижа за това Европа да запази ролята си на водеща туристическа дестинация.

Пакетът на Комисията в областта на туризма и транспорта включва:

– Общ подход към постепенното и координирано възстановяване на свободата на движение и премахване на ограниченията по вътрешните граници на ЕС;
– Рамка в подкрепа на постепенното възстановяване на транспортните услуги при гарантиране на безопасността на пътниците и персонала;
– Критерии за безопасно и постепенно възстановяване на туристическите услуги и за разработване на санитарни протоколи за обектите за настаняване, като например хотелите.