Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика, който е здраво вкоренен в европейските ценности и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопанска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Днешните инициативи включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на единния пазар — най-силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Европейската промишленост е двигателят на растежа и просперитета в Европа. Тя работи най-добре, когато черпи от истинските си ресурси: своите хора и техните идеи, способности, многообразие и предприемачески дух.