Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика, който е здраво вкоренен в европейските ценности и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопанска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Днешните инициативи включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на единния пазар — най-силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Европейската промишленост е двигателят на растежа и просперитета в Европа. Тя работи най-добре, когато черпи от истинските си ресурси: своите хора и техните идеи, способности, многообразие и предприемачески дух. Това е по-важно от всякога сега, когато Европа започва своя амбициозен екологичен и цифров преход в един по-нестабилен и непредвидим свят. Европейската промишленост разполага с всичко необходимо, за да застане начело на този преход и ние ще направим всичко възможно, за да я подкрепим.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Европа има най-силната промишленост в света. Нашите предприятия — големи и малки — ни осигуряват работа, благоденствие и стратегическа автономност. Управлението на екологичния и цифровия преход и избягването на външните зависимости в нов геополитически контекст изискват радикална промяна, която трябва да започне незабавно.

Публикуваният днес пакет за промишлената политика включва следните инициативи:

  • Нова промишлена стратегия

С цел затвърждаване на водещата позиция на Европа в промишлеността нова стратегия в тази област ще спомогне за реализирането на три основни приоритета: запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб и равнопоставени условия на конкуренция в ЕС и по света, постигане на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и оформяне на цифровото бъдеще на Европа.

В стратегията се определят основните фактори за промишлената трансформация на Европа и се предлага всеобхватен набор от бъдещи действия, включително:

  • План за де