764,4 милиона евро европейско финансиране за проекти в подкрепа на здравословния начин на живот

По време на официалното откриване на Европейската седмица на спорта българският еврокомисар Мария Габриел стартира общоевропейска кампания „Здравословен начин на живот за всички“. Инициативата ще се провежда в рамките на две години и ще осигури финансиране в размер на 764,4 милиона евро по програмите „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „EU4Health“ в подкрепа на здравословния начин на живот.

Грижейки се за общественото здраве, инвестираме в бъдещето си. Инициативата „Здравословен начин на живот за всички“ е силно послание към европейските граждани за важността на спорта и физическата активност за здравето им. Тя показва, че здравето, спортът, науката, храните и грижата за околната среда са взаимосвързани“, заяви Мария Габриел.

Липсата на физическа активност има отрицателни последици за здравето на хората и за обществото. По данни от последното проучване на Евробарометър, почти половината от европейците не практикуват спорт или физическа активност.

Според комисар Габриел е важно не само вниманието към проблема, но и предприемането на конкретни действия от местно до европейско ниво. Българският еврокомисар информира също, че кампанията „Здравословен начин на живот за всички“ се основава на три измеренияПървото е свързано с нуждата от по-добра осведоменост за здравословния начин на живот сред населението. Второто набляга на улесняването на достъпа до спорт, физическа активност и здравословно хранене. А третото измерение откроява необходимостта от съвместен подход и общи инициативи между политиките на спорта, здравеопазването, храните, науката и иновациите.

Организациите, желаещи да се ангажират с инициативата, могат да поемат ангажименти за действия онлайн чрез т.нар. Съвет за поемане на ангажименти. Тези действия ще позволят изграждане на нови партньорства в отговор на нуждите на хората към физическа активност и по-добра осведоменост за здравето им.

Мария Габриел обяви и други конкретни мерки за насърчаване на спортната активност на общоевропейско ниво. „Създаваме нова награда „Бъди активен за всички поколения“ („BeActive Across Generations“), с която искаме да подчертаем значението на физическата активност за всички възрастиПредвиждаме и подкрепа за младежите, желаещи да участват в дейности, които допринасят за популяризиране на физическата активност и спорта чрез Европейския корпус за солидарност. Спортните дейности са ключ към здравословен начин на живот и наша цел е да приобщим възможно най-много европейци към тази мисия“, коментира още българският еврокомисар.

Линк към онлайн Съвета за поемане на ангажименти: Pledge form | Sport (europa.eu

Източник: Европейската комисия