Нов план за действие за кръговата икономика

Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно бъдеще, да укрепи конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови права на потребителите. Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е насочен към проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго. Планът и предвидените в него инициативи ще бъдат разработени с активното участие на бизнеса и заинтересованите страни.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Необходима е изцяло кръгова икономика, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната среда и да се засили икономическата ни конкурентоспособност. Днес нашата икономика е все още предимно линейна, като само 12 % от вторичните суровини и ресурси се връщат обратно в икономиката. Много продукти се развалят прекалено лесно, не могат да бъдат използвани повторно, ремонтирани или рециклирани, или са направени само за еднократна употреба. Съществува огромен потенциал, който може да бъде използван от предприятията и потребителите. С приетия днес план предприемаме действия за трансформиране на начина, по който се произвеждат продуктите, и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор в своя полза и в полза на околната среда.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Разполагаме с една планета Земя, а до 2050 г. консумацията ни ще достигне такова ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият план ще превърне кръговата икономика в стандарт в живота ни и ще ускори прехода към зелена иконом