NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

2021-04-29T12:51:32+03:00април 14, 2021|Categories: Без категория|

NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни дългови инструменти, ще позволи на Комисията да набере необходимите обеми по безпроблемен и ефикасен начин. Това също така ще привлече инвеститори в Европа и ще засили международната роля на еврото.

Заеми за финансиране на възстановяването

Инструментът NextGenerationEU, който е в основата на мерките на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, ще бъде финансиран чрез заемане на средства на капиталовите пазари. Ще мобилизираме средства в размер до около 800 милиарда евро до края на 2026 г.

Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите емитенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г.

Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди — в подкрепа на държавите — членки на ЕС, и трети държави — обемите, честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в подхода към капиталовите пазари.

Диверсифицираната стратегия за финансиране ще задоволи тези нови нужди от финансиране. Това ще позволи на Комисията да мобилизира всички средства, когато е необходимо, при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани.

Диверсифицирана стратегия за финансиране: бърз преглед

Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара.

Диверсифицираната стратегия на Комисията за финансиране ще съчетава:

  • ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани страни;
  • структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първичните дилъри);
  • множество инструменти за финансиране (средносрочни и дългосрочни облигации, някои от които ще бъдат емитирани к