•Увеличение на националните и трансгранични инспекции по труда

•Достойните условия за настаняване трябва да бъдат отделени от възнаграждението

•Комисията трябва да провери дали съществуващите закони в ЕС са подходящи за целта в условията на пандемия

Евродепутатите призовават за спешни действия в защита на здравето, безопасността и справедливите условия на труда на трансграничните и сезонните работници по време на пандемията от COVID-19

Кризата с COVID-19 допълнително извади на показ и изостри социалния дъмпинг и съществуващата несигурност на положението на много от мобилните работници, работещи в сектора на хранително-вкусовата промишленост, строителството и здравеопазването в ЕС. В приетата в петък резолюция Парламентът призовава Комисията да извърши оценка на здравните условия и условията на безопасност на труда на трансграничните и сезонните работници, включително ролята на посредническите агенции и подизпълнители, за да бъдат премахнати пропуските в европейското и националното законодателство.

Текстът също така призовава за бързо и балансирано споразумение за координация на системите за социално осигуряване, необходимо за борба със социалните измами и злоупотребата с правата на мобилните работници

Спешни мерки за защита на сезонните и трансграничните работници

Евродепутатите призовават Комисията да издаде нови, специфични насоки за трансграничните и сезонните работници в контекста на COVID-19, да предложи дългосрочни решения за справяне с неправомерните практики на подизпълнение и да гарантира приоритетно, че Европейският орган по труда функционира пълноценно.

Държавите членки трябва да увеличат капацитета на инспекциите по трудаи да осигурят качествено жилищно настаняване, наемът на което да не бъде включен в тяхното възнаграждени