Националната научна конференция с международно участие «Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследствоо» беше посветена на 170 години от рождението на апостола от Априлското въстание 1876 г. Панайот Волов.

Организатори на форума бяха Регионалният исторически музей и Информационният център «Европа директно» – Шумен, съфинансирано от Европейския съюз. Това е поредната инициативва на двете организации, които са сред най-дейните транслатори на културно-историческото наследство на Шумен и региона. През годините заедно имат сътрудничество за популяризиране на творчеството на великите шуменци. В партньорство с музеен комплекс «Панчо Владигеров» се осъществиха издания на «Европейска нощ на музеите”, традиционните състезания за млади пианисти и цигулари, изложби. През 2013 г. те реализираха и Маршрут «Шумен – Европа», Маршрути «Френската сватба» и «Местата в Букурещ, свързани с шуменските възрожденци» съвместно с къща-музей «Панайот Волов».

В научната конференция «Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследство» – (29-30 октомври 2020 г.) се представиха със своите изследвания 32 участници от страната и чужбина (Германия и Белорус), от редица български градове като Панагюрище, Копривщица, Клисура, Трявна, Бяла черква, Тутракан, Разлог, Велико Търново, Варна, София и Шумен.

Целта на форума беше да представи мемориалните музеи в страната като част от общоевропейските културно-исторически ценности. Инициаторите фокусираха вниманието си към тях, тъй като те са една голяма част от музейната мрежа в България, но оставаща до голяма степен в сянката други културни забележителности, стопанисвани от музейните институции в страната.

В докладите си участниците представят своите дейности с успешните си практики или с проблемите, с които се сблъскват в своята работа – материална база и популяризация. Други акцентират върху новите форми на дейност, наложени от актуалните тенденции на съвременното обществено развитие. Показва се реалното и виртуалното в музейните общувания.

Първото тематично направление «Мемориалните музеи в България» разглежда значението на мемориалните музеи като транслатори на памет и генератори на идеи, успехи, проблеми и перспективи за развитие в България, измерения в контекста на общото европейско наследство. Научните търсения на специалистите – университетски преподаватели, докторанти, музейни и архивни специалисти, историци и интердисциплинарни изследователи се фокусираха върху географията на мемориалната музейност в съвременна България, върху проблематиката на мемориалните музеи като пространства за формиране и развитие на обществени и граждански компетенции, върху експоненциалните фокуси или върху европейските измерения на музеите и техните реалности и предизвикателства.

Първият модул на форума събра акценти, които очертаха облика на съвременния мемориален музей, а това е «музеят, който има за основен предмет на дейност музеефикацията на историческа личност с открояващо се значение за нацията, на важно историческо събитие или на творец с признат принос в българската и/или европейска култура”.

Във второто тематично поле на юбилейния форум «Апостолът от Шумен – известното и неизвестното за националния герой Панайот Волов» специалистите представиха непознати факти и сведения, свързани с живота и делото на шуменския революционер. Бяха интерпретирани и малко известни документи в светлината на някои нови открития за исторически личности и събития.

Информацията за научния форум, с интересните теми на изследователите, може да се види на сайта на Регионален исторически музей – Шумен и неговия виртуален Ю-туб портал, и на сайта на „Европа директно” – Шумен. А събраните научни изследвания ще бъдат публикувани в сборник, посветен на шуменския апостол и национален герой Панайот Волов, като официалното му представяне е насрочено за пролетта на 2021 г. Тогава ще бъдат отбелязани още 145 години от Априлското въстание и 55 години от откриването на къща музей «Панайот Волов» в Шумен.

https://www.youtube.com/channel/UCSd9DQoL6p_s8pwxO1MFzVg?view_as=subscriber