Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен устойчив растеж

2021-07-13T14:25:10+03:00юни 11, 2021|Categories: Европа|

  • Основният акцент трябва да е върху екологичния и цифровия преход
  • Средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и бъдещите поколения
  • Евродепутатите са против всякакви политически отстъпки, които размиват изискванията и целите
  • Проектите и мерките не трябва да противоречат на ценностите на ЕС

Парламентът настоява, че националните планове за възстановяване трябва да отговарят изцяло на договорените изисквания и цели за справедлив и екологосъобразен растеж и цифрова трансформация.

Най-важните области: климатичен и цифров преход

Евродепутатите изискват от Европейската комисия да извърши внимателна оценка и да гарантира, че всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост допринася ефективно за шестте политики посочени в регламента: екологичен преход, цифрова трансформация, конкурентоспособност, социално сближаване, институционална подготвеност и реакция при кризи и следващото поколение, включително образование и умения.

Членовете на ЕП подчертават, че минимум 37% от бюджета в националните планове трябва да бъде отделен за опазване на климата, включително биологичното разнообразие, както и че разпоредбите за „ненанасяне на значителни вреди“ са ключов инструмент за подкрепа на екологичния преход.

Те посочват, че бюджетът, предназначен за цифрови дейности (20%), трябва да допринася за цифровия преход, включително въпросите на сигурността, стратегическите интереси на ЕС и цифровата инфраструктура.

Справедлив растеж в целия ЕС

За да се гарантира възможно най-голямо въздействие, средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и с оглед на бъдещите поколения и равенството между половете, подчертават евродепутатите. Те призовават да не бъде насърчавана практиката да се представят отново, под друга форма, проекти, лишени от реална добавена стойн