Национална среща на младежки организации - 03-06.10.2019Oт 3 до 6 октомври в Пазарджик ще се проведе десетото юбилейно издание на Националната младежка среща. Основната й цел е да насърчи гражданското участие във всичките му възможни форми, като тази година акцентът е върху дигиталните технологии и тяхната роля в диалога между гражданите и институциите.

Над 150 младежки работници, представители на граждански организации, европейски, национални и местни институции ще се съберат, за да обсъдят перспективите пред дигиталното и недигитално гражданско участие. Те ще търсят отговор на въпросите: Какви са формите на гражданско участие в България и доколко са ефективни те? Как да стимулираме диалога между младите хора и институциите? Как да насърчим дигиталното гражданско участие, кои са добрите примери от Европа и какви възможности предоставя членството ни в Европейския съюз? Какви са конкретните стъпки за въвеждане на дигиталните технологии в процесите на вземане на решения?

Срещата се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Представителството на Европейската комисия в България в партньорство с Национален младежки форум и община Пазарджик.

Всички млади и активни граждани, готови да участват в промяната, могат да се запишат за участие, ако са:

Ø На възраст между 17 и 30 г.

Ø Представители на неправителствени организации

Ø Младежки работници

Ø Активни млади хора, които се интересуват от дигиталните технологии и искат да спомогнат за развитието на младежкото участие; или

Ø Работят в областта на застъпнически кампании в различни сектори, които засягат младите хора

Като част от програмата на Националната младежка среща ще се проведе Национално младежко изложение. Представителите на организации ще могат да популяризират своята дейност, да обменят добри практики и да установят контакт с организации и институции от цялата страна.

Важно: Ако организацията участва в Националното младежко изложение, ще бъдат покрити разходите по настаняване, храна и работни материали на двама представители. В противен случай се допуска участие на един човек от дадена организация.

Срокът за кандидатстване е до 12:00 часа на 16 септември на следния линк.