Национална конференция с международно участие „Библиотеките в контекста на европейското културно наследство“ беше открита на 7 октомври в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен. Съорганизатор на форумабеше Информационен център „Европа Директно“ – Шумен.
Доклади и презентации по темата на двудневния форум представиха преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Регионалния исторически музей в Шумен, Централната библиотека на БАН, специалисти от библиотеките в Пирот и Димитровград, Република Сърбия, и от регионални библиотеки в страната.
Център „Европа директно“ предостави материали, а Ръководителят на центъра Росица Василева участва с презентация „Мрежата „Европа директно“ – възможности за сътрудничество“.

През втория ден участниците в конференцията посетиха културно-исторически забележителности в региона.