В отговор на пандемията от коронавирус държавите членки на ЕС, с подкрепата на Комисията, разработиха набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация в домашни условия, както е посочено в препоръката на Комисията, приета миналата седмица.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят възлова роля на всички етапи от управлението на кризата, особено когато назрее моментът за постепенно премахване на мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса. В допълнение към набора от инструменти днес бяха публикувани и насоки за защита на данните за такива мобилни приложения.

Общ подход за доброволно използване на приложения за проследяване, съобразени с изискванията за неприкосновеност на личния живот

Това е  първото издание на общия набор от инструменти на ЕС, разработен спешно в сътрудничество с мрежата за електронно здравеопазване и с подкрепата на Европейскат