В отговор на пандемията от коронавирус държавите членки на ЕС, с подкрепата на Комисията, разработиха набор от инструменти на ЕС, включващ мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация в домашни условия, както е посочено в препоръката на Комисията, приета миналата седмица.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят възлова роля на всички етапи от управлението на кризата, особено когато назрее моментът за постепенно премахване на мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса. В допълнение към набора от инструменти днес бяха публикувани и насоки за защита на данните за такива мобилни приложения.

Общ подход за доброволно използване на приложения за проследяване, съобразени с изискванията за неприкосновеност на личния живот

Това е  първото издание на общия набор от инструменти на ЕС, разработен спешно в сътрудничество с мрежата за електронно здравеопазване и с подкрепата на Европейската комисия. С него се предоставят практически насоки на държавите членки за въвеждането на приложения за проследяване на контактите и за предупреждения. В набора от инструменти са определени основните изисквания за тези приложения, според които те:

  • Следва да са в пълно съответствие с правилата на ЕС относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, както се посочва в представените днес насоки, приети след консултация с Европейския комитет по защита на данните.
  • Следва да са одобрени от органите за обществено здравеопазване и да се изпълняват в тясна координация с тях.
  • Следва да се инсталират доброволно и да се деинсталират, веднага щом престанат да са необходими.
  • Следва да използват най-новите технологични решения за подобряване на защитата на личния живот. Вероятно ще се основават на технологията за пренос на данни на близко разстояние блутут (Bluetooth), която не позволява проследяването на местоположението на хората.
  • Следва да се основават на анонимизирани данни: могат да предупреждават хората, които за определен период от време са били в близост до заразено лице, да се изследват или да се изолират, но не разкриват самоличността на заразените лица.
  • Следва да бъдат оперативно съвместими в целия ЕС, за да могат гражданите да бъдат защитени дори в чужбина.
  • Следва да се основават на приети епидемиологични насоки и да отразяват най-добрите практики в областта на киберсигур