1 от 3 жени в ЕС е станала жертва на някаква форма на физическо, сексуално или психическо насилие. Едва 11% от жертвите търсят справедливост. Какви мерки предприема ЕС, за да се справи с проблема?

Заповядайте да обсъдим на #EUdialogues с еврокомисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство г-жа Вера Йоурова.
На 30 април, 14:30 ч., Дома на Европа, ул. „Раковски“ 124, 1000 София