Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде обявена за Европейска година на железопътния транспорт, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта.

През 2021 г. ще се организира поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат железопътния транспорт като устойчив, иновативен и безопасен вид транспорт. Целта е да се подчертават ползите му за хората, икономиката и климата и акцентът ще се постави върху оставащите предизвикателства по пътя към създаването на истинско единно европейско железопътно пространство без граници.

При обявяване на днешното предложение комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: Няма съмнение, че железопътният транспорт носи огромни ползи в многобройни аспекти: устойчивост, безопасност, дори скорост, когато е организиран и проектиран съгласно принципите на ХХІ в. Но има и нещо още по-дълбоко за железопътния транспорт: той свързва ЕС не само от физическа гледна точка. Създаването на съгласувана и функционална мрежа в цяла Европа е израз на политическо сближаване. Европейската година на железопътния транспорт не е случайно събитие. Тя е избрана в подходящ момент, когато ЕС има нужда от една подобна обща инициатива.

Железопътният транспорт — устойчива и безопасна връзка

Като един от най-устойчивите и най-безопасни видове транспорт железопътният транспорт ще играе важна роля в бъдещата европейска система за мобилност. Железопътният транспорт е не с