Тема на наградата за 2019 г.: „Повече жени в европейското общество и икономика“
Наградата за 2019 г. ще се присъди на иновативни инициативи, осъществявани от организации на гражданското общество и / или лица на територията на ЕС, които имат за цел да повишат информираността и да се борят за равенството между половете в ЕС.
Целта на Наградата за гражданско общество, която се присъжда ежегодно, е да възнаграждава и насърчава осезаеми инициативи и постижения от организации на гражданското общество и / или индивиди, които са допринесли значително за насърчаването на европейската идентичност и интеграция. Нейната обща цел е да повиши осведомеността за приноса, който организациите на гражданското общество и / или хората могат да направят за създаването на европейска идентичност и гражданство по начин, който е в основата на общите ценности, засилващи европейската интеграция.
Наградата, която е на обща стойност 50 000 евро и ще бъде връчена по време на пленарната сесия на Европейски икономически и социален комитет на 11-12 декември 2019 г. Конкурсът е отворен за организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз и действащи в европейски, национални, регионални или местни ниво. Освен това е отворен за физически лица.
Крайният срок за подаване на заявленията е 6 септември 2019 г., 10:00 ч. (CEST).
Повече информация за конкурса можете да намерите тук : https://www.eesc.europa.eu/bg/node/70629