Втората фаза на Програмата JUSTROM беше поставено на среща при Омбудсмана на България на 11 юни 2018 г.в София.

Инициативата цели подобряване достъпа до правосъдие на ромските жени и ще бъде изпълнявана в периода от април 2018 г. до март 2019 г.

Първата пилотна фаза на програмата JUSTROM се проведе от октомври 2016 г. до март 2018 г. в пет европейски държави – България, Гърция, Ирландия, Италия и Румъния.

Проектът ще допринесе за овластяването на ромските жени, като им помага да се запознаят по-добре с механизмите за защита срещу дискриминация и други нарушения на човешките права, включително ранните/насилствени бракове, трафика на хора, домашното насилие, злоупотреба с власт от полицията и расистки мотивирани престъпления.

Програмата ще предостави правна информация, съвети и процесуално представителство на близо 1 600 бенефициенти в България, Гърция, Италия и Румъния. В България програмата ще има най-малко 355 бенефициенти в двете правни клиники в Пловдив и Велико Търново.

Стартът на JUSTROM2 беше обявен на среща, организирана със съдействието на Омбудсмана на Република България на 11 юни 2018 г. В срещата взеха участие представители на Омбудсмана, Бюрото за правна помощ, Националната комисия за защита от дискриминация, Министерството на вътрешните работи, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, Представителството на Европейската комисия в България, Националния институт на правосъдието, Община Пловдив, преподаватели и представители на гражданското общество. По време на откриването, партньорите споделиха своя опит и принос към пилотната фаза на JUSTROM и проявиха засилен интерес към по-тясно сътрудничество в рамките на JUSTROM2, с цел да се подобри достъпа до правосъдие на ромските жени и да се подкрепи тяхното социално приобщаване.