Втората фаза на Програмата JUSTROM беше поставено на среща при Омбудсмана на България на 11 юни 2018 г.в София.

Инициативата цели подобряване достъпа до правосъдие на ромските жени и ще бъде изпълнявана в периода от април 2018 г. до март 2019 г.

Първата пилотна фаза на програмата JUSTROM се проведе от октомври 2016 г. до март 2018 г. в пет европейски