Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Начало на ежегоден Ден на биологичното производство в ЕС

Начало на ежегоден Ден на биологичното производство в ЕС

2021-09-23T14:50:50+03:00септември 23, 2021|Categories: Без категория|

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват началото на ежегоден „Ден на биологичното производство в ЕС“. Трите институции подписаха съвместна декларация, с която отсега нататък датата 23 септември се установява като Ден на биологичното производство в ЕС. Това е в изпълнение на Плана за действие за развитието на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., в който беше обявено установяването на такъв ден с цел повишаване на осведомеността за биологичното производство.

Общата цел на Плана за действие за развитието на биологичното производство е значително да се стимулира производството и потреблението на биологични продукти, за да се допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие, като например намаляване на употребата на торове, пестициди и антимикробни средства. Секторът на биологичното производство се нуждае от подходящите инструменти, за да расте, както е посочено в Плана за действие. За да се осигури балансиран растеж на сектора, се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на потреблениетоувеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта на сектора.

Споделете новината. Изберете желаната платформа: