На всички наши приятели, партньори, съмишленици: да изпратим с благодарност Старата 2019 г., да посрещнем с надежда Новата 2020 г.
Да е благосклонна, да ни позволи да обичаме и да работим, да ни даде мъдрост и търпение!

Европейски дух, вяра и вдъхновение!