Младшите посланици предприеха мащабно раздаване на брошури в град Шумен! Основните въпроси за анкетата и раздаването, предприето от тях бяха:

  1. Какво бихте предпирели ако Вие бяхте евродепутат?
  2. Запознати ли сте с устройството и функциите на Европейския парламент?
  3. Защо е важно да се гласува ?
Анкета
Анкета
Анкета