На 8 май 2019 г. се проведе младежки дискусионен форум „Бъдещето на Европа“. Събитието, посветено на 9 май – Деня на Европа, на предстоящите избори за Европейски парламент на 26 май и насърчаването на активното гражданско поведение и участие на младите хора, събра ученици от шуменски училища – СУ „Йоан Екзарх Български“, ППМГ „Н. Попович“, ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, ПГИ и ПГМЕТТ „Хр. Ботев“.

Специален гост на събитието беше омбудсманът на община Шумен – Иван Капралов.

Младшите посланици от СУ „Йоан Екзарх Български“ представиха с мултимедийна презентация своя проект „Моят глас – бъдещето на младите в Европа“, припомняйки на присъстващите свои връстници ключови моменти от историята на ЕС, неговите ценности и символи, ползите за европейските граждани, системата от европейски институции. Акцент беше поставен върху ролята на Европейския парламент и защо е важно младите хора да имат активна гражданска позиция и воля да вземат бъдещето си в свои ръце.

Група ученици от ПГИ представиха възможностите за младите хора в областта на професионалното обучение в Европа.

Ученици от ПГМЕТТ „Хр. Ботев“ споделиха своя опит по проект „Европейски практики за успешен старт в професията“.

Представители на ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“ разказаха за своите дейности като Младши посланици на ЕП и за различни проекти по програма „Еразъм“.

Млади хора от Клуб „Европа“ и ППМГ „Н. Попович“ презентираха свое изследване за начина, по който месиите отразяват европейските теми.

Дискусиите бяха оживени и интересни.

Форумът даде възможност младите хора от различни училища да обменят своите впечатления и опит от работата си по различни европейски проекти и програми и да споделят какво е за тях Европа и защо ще гласуват на 26 май.