Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе работна среща с председателите на бордовете на петте мисии в обхвата на бъдещата европейска програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“. Членовете на бордовете работят в момента по предложения за действията в рамките на мисиите, които ще бъдат подпомагани в рамките  на програмата. „Една от основните новости на Хоризонт Европа е новият подход за фокусиране на действията върху ограничен брой мисии, които имат високо обществено значение. Такива са например борбата с рака и адаптирането към промените на климата. Чрез този подход ще засилим връзката между научните изследвания и иновациите в ЕС и потребностите на обществото. Мисиите ще дадат възможност на гражданите да се включат във вземането на решения и да усетят, че са допринесли за промяна, защото са предприели действия на европейско ниво“, коментира Мария Габриел.

Тя наблегна, че настоящата криза показва фундаменталната роля на науката и иновациите за справяне със социалните и икономически предизвикателства. Вече са взети редица конкретни мерки в тази насока, вкл. мобилизирането на 1 милиард евро от програмите в ресора на българския еврокомисар като част от европейския принос към Глобалната инициатива за борба с вируса.

Комисар Мария Габриел информира, че са били обсъдени основните приоритети на отделните мисии, техните цели, финансиране, включването на гражданите в тяхната дейност, както и приноса им към стратегиите за възстановя