Немският град Хановер беше домакин на Европейския бизнес фестивал за иновации и цифровизация (CEBIT 2018) в Хановер, който е сред най-важните бизнес фестивали в света  и разглежда  цифровизацията на бизнеса, публичните институции  и обществото от различни ъгли. Началото на иновационното събитие поставиха българският еврокомисар Мария Габриел,  министър-председателят на Долна Саксония Щефан Вайл и федералният министър на икономиката и енергетиката Петер Алтмайер.

Форумът за цифрова трансформация беше ключовият дискусионен сегмент в рамките на бизнес фестивала.  Мария Габриел зададе посоката на дебатите, подчертавайки значението на цифровия единен пазар за постигането на европейско лидерство в цифровите технологии. Тя изложи най-новите предложения на Европейската комисия във връзка с изграждането на цифровия единен пазар, които понастоящем се обсъждат в Европейския парламент и Съвета, и тяхното въздействие върху гражданите и бизнеса.

Българският еврокомисар определи данните като ключови за европейската цифрова икономика. Според нея, за да се възползват хората и предприятията в пълна степен от цифровия единен пазар, трябва да се създаде общо европейско пространство за данни с достатъчно голям мащаб, което да позволи по-нататъшно развитие на нови продукти и услуги, със защита същевременно на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Мария Габриел обяви, че скоро ще бъде създаден център за поддръжка на споделянето на данни между фирмите.

По отношение на изкуствения интелект като приоритет за цифровия единен пазар, тя изтъкна целта на стратегията за увеличаване на публичните и частните инвестиции, за подготовка за социално-икономическите промени и за осигуряване на подходяща етична и правна рамка. Планът включва инвестиции на равнище ЕС от около 1,5 млрд. евро за периода 2018-2020 г. и повече от 1 милиард евро годишно след 2021 г. Според Мария Габриел, ефективността на тези инвестиции ще допринесе за разкриването на нови работни места, приложения и икономии за гражданите.

Киберсигурността беше третият ключов момент, на който се спря българският еврокомисар. „Нуждаем се от повече инвестиции в технологиите за киберсигурност и по-добри инструменти. Работим съвместно с всички държави-членки, за да можем възможно най-бързо да придвижим пакета от мерки за засилване на киберсигурността, който Европейската комисия предложихме през септември. Неговото изпълнение ще позволи например да имаме общоевропейска нормативна уредба за сертифициране и така, като си купим устройство в друга държава-членка, ще бъдем сигурни, че то отговаря на изискванията за киберсигурност“, даде пример Мария Габриел.

Не на последно място тя обърна внимание на цифровите умения като предизвикателство, тъй като 35% от работната сила днес необходимите цифрови умения на пазара на труда. За тази цел Европейската комисия предложи специфична подкрепа за развитието на цифрови умения за напреднали, необходими в приоритетните сектори като изкуствения интелект и киберсигурността, чрез стажове, курсове, обучителни лагери.

„Данните, изкуствения интелект и киберсигурността са три сложни области на политиката, но имат много пряко въздействие върху обществото и икономиката. Сигурно цифровата трансформация ще доведе до още предизвикателства. Но това идва и с безпрецедентни възможности за хората и бизнеса, които може да ни даде един напълно завършен и добре функциониращ цифров единен пазар. Така ще можем да постигнем лидерство на Европа в световен мащаб в цифровите технологии“, заяви накрая българският еврокомисар Мария Габриел.

ПО информация на Отдел „Преса и медии“

Представителство на ЕК в България

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.