Немският град Хановер беше домакин на Европейския бизнес фестивал за иновации и цифровизация (CEBIT 2018) в Хановер, който е сред най-важните бизнес фестивали в света  и разглежда  цифровизацията на бизнеса, публичните институции  и обществото от различни ъгли. Началото на иновационното събитие поставиха българският еврокомисар Мария Габриел,  министър-председателят на Долна Саксония Щефан Вайл и федералният министър на икономиката и енергетиката Петер Алтмайер.

Форумът за цифрова трансформация беше ключовият дискусионен сегмент в рамките на бизнес фестивала.  Мария Габриел зададе посоката на дебатите, подчертавайки значението на цифровия единен пазар за постигането на европейско лидерство в цифровите технологии. Тя изложи най-новите предложения на Европейската комисия във връзка с изграждането на цифровия единен пазар, които понастоящем се обсъждат в Европейския парламент и Съвета, и тяхното въздействие върху гражданите и бизнеса.

Българският еврокомисар определи данните като ключови за европейската цифрова икономика. Според нея, за да се възползват хората и предприятията в пълна степен от цифровия единен пазар, трябва да се създаде общо европейско пространство за данни с достатъчно голям мащаб, което да позволи по-нататъшно развитие на нови продукти и услуги, със защита същевременно на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Мария Габриел обяви, че скоро ще бъде създаден център за поддръжка на споделянето на данни между фирмите.

По отношение на изкуствения интелект като приоритет за цифровия единен пазар, тя изтъкна целта на стратегията за увеличаване на публичните и частните инвестиции, за подготовка за социално-икономическите промени и за осигуряване на подходяща етична и правна рамка. Планът включва инвестиции на равнище ЕС от около 1,5 млрд. евро за периода 2018-2020 г. и повече от 1 милиард евро годишно след 2021 г. Според Мария Габриел, ефективността на тези ин