Очаква се европейската икономика да се възстанови по-бързо от очакваното, тъй като през първото тримесечие на годината активността надхвърли очакванията, а през второто тримесечие подобрената здравна ситуация доведе до по-бързо облекчаване на ограниченията за овладяване на пандемията.

Според лятната междинна икономическа прогноза за 2021 г. се очаква икономиката на ЕС да нарасне с 4,8 % през тази година и с 4,5 % през 2022 г. Очаква се реалният БВП да се върне на равнището си отпреди кризата през последното тримесечие на 2021 г. както в ЕС, така и в еврозоната. По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 4.6% през 2021 г. и с 4.1% през 2022г.

Очаква се растежът да се засили поради няколко фактора. Първо, икономическата дейност през първото тримесечие на годината надхвърли очакванията. Второ, ефективната стратегия за ограничаване на разпространението на вируса и напредъкът по отношение на ваксинациите доведоха до намаляване на броя на новите инфекции и хоспитализации, което от своя страна позволи на държавите — членки на ЕС, да отворят отново икономиките си през следващото тримесечие. Частното потребление и инвестициите се очаква да бъдат основните двигатели на растежа, подпомогнати от заетостта, която се очаква да се развива успоредно с икономическата дейност.

Прогнозата за инфлацията през тази и следващата година също беше преразгледана във възходяща посока. Очаква се тази година покачващите се цени на енергията и суровините, затрудненията в производството поради ограничения в капацитета и недостиг на някои компоненти и суровини, както и силното търсене в ЕС и извън него, да окажат натиск за повишаване на потребителските цени. През 2022 г. този натиск следва постепенно да намалее с отпадането на производствените ограничения и сближаването между търсенето и предлагането. Съответно сега се очаква инфлацията в ЕС да бъде средно 2,2 % през тази година и 1,6 % през 2022 г. Прогнозната инфлация за България е 1.9% през 2021г. и 2.5% през 2022г.

Несигурността и рисковете, свързани с перспективите за растеж, са високи, но като цяло остават балансирани.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Европейската комисия