Приключи допълнителният модул на Програмата за училища посланици, в който взеха участие 13 училища. Те се състезаваха и оценяваха помежду си с по една избрана от тях дейност, за да спечелят пътуване до Страсбург. Бюрото на Европейския парламент бе впечатлено от активността, ентусиазма и креативността, както и от многообразието на дейностите, отчетени в модула.

През октомври 2019 г. 20 училища посланици на Европейския парламент бяха избрани да се включат с една своя дейност в допълнителен модул по Програмата за училища посланици. Предвидено беше в края на годината всички училища да се оценят взаимно, а училището, събрало най-много точки в крайното класиране, да получи право на участие в специална сесия на „Евроскола“ в Страсбург.

Поради пандемията действието на този модул беше удължено до края на календарната година и през декември 2020 г. избралите да продължат участието си в модула 13 училища оцениха инициативите на всяко от останалите 12 по четири предварително зададени критерия:

  • свързаност с целите на Програмата;
  • новаторство и креативност на използвания формат;
  • обхват на дейността;
  • качеството на споделените материали.
 .
Състезателна игра, организирана от ПМГ ,,Иван Вазов
Състезателна игра, организирана от ПМГ ,,Иван Вазов“ Димитровград в рамките на Шампионат ЕС
Отчетените резултати надминаха очакванията ни. Макар и пандемията да осуети предварителните планове за физически събития на много от училищата, те проявиха гъвкавост и успяха да реализират много от идеите си неприсъствено.

За участие в модула училищата отчетоха многообразни инициативи като виртуални срещи, открити уроци, дискусии, изложби, представяне на кулинарни рецепти от ЕС и презентации на европейски теми, конкурси за есе, клип, научно проучване, рисунка и доклад. Много от дейностите бяха посветени на Деня на Европа: специален европейски час на класа за цялото училище; игра в платформата Kahoot; прочит на Декларацията на Шуман на различни европейски езици; видеопослания на младшите посланици и изпълнение на пиано на четири ръце на „Одата на радостта“. Имаше и новаторски идеи като състезание „Шампионат ЕС“, Дни на филмите, посветени на Европа, и Ден за европейска подкрепа. Интересно беше и провеждането на симулация на изборен процес с политическа утопия (измислена държава Димоландия), в която учениците сами създават предизборни програми и платформи и сондират мнения на местната общност чрез интервюта с граждани. Екологичната тематика беше силно застъпена със събития като дискусии на тема „Отговорно потребление“, конкур