Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Коронавирус: Предложение за хармонизирани и ясни мерки при ограничаване свободното движение в Европейския съюз

Коронавирус: Предложение за хармонизирани и ясни мерки при ограничаване свободното движение в Европейския съюз

2020-09-29T14:48:21+03:00септември 29, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия отправи предложение да се гарантират координацията и ясното съобщаване на всички мерки, предприемани от държавите членки в ЕС при ограничаване свободното движение поради пандемията от коронавирус.

В предложението се посочват четири основни области, в които държавите членки следва да работят в по-тясно сътрудничество:

    • Общи критерии и прагове при вземане на решения за въвеждане на ограничения за пътуване от страна на държавите членки;
    • Използване на карта, представяща общите критерии чрез одобрено съвместно цветово кодиране;
    • Обща рамка за мерките, прилагани по отношение на пътниците от райони с висок риск;
    • Ясна и навременна информация за обществеността относно всички ограничения.

За повече информация

Предложение за препоръка на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19.

 

Споделете новината. Изберете желаната платформа: