European Youth Event #EYE2018 - - Yo!Fest Village

Отделът за младежта на Европейския парламент обявява конкурс за млади главни редактори от ЕС на възраст между 18 и 30 г., които да подпомогнат работата на екипа, който организира Срещата на европейската младеж през май 2020 г. в Страсбург (29 – 30 май 2020 г.)

Работата по този проект би дала даде прекрасна възможност за допълнителен опит на млади журналисти. Очаква се те да са ангажирани общо 120 часа с работа от вкъщи в периода 15 януари – 31 юли 2020 г., като за това време са предвидени и 3 командировки. Едно от основните изисквания е владеенето на английски език на най-високо ниво.

Свободните позиции са две:

  • главен редактор, отговарящ за подготовката на доклада от събитието;
  • главен редактор, отговарящ за подготовката на мултимеийно съдържание по време на събитието.

Заплащането е в размер на 2 000 евро (за всяка позиция) в рамките на сключен договор за услуги, по който всеки от главните редактори трябва сам да уреди данъчните и осигурителни въпроси спрямо националното законодателство. Договорът е с продължителност от 15 януари до 31 юли 2020 г., а работата се извършва от вкъщи. Предвидени са и три командировки до Брюксел и Страсбург. Разходите за тях се поемат отделно от Европейския парламент.

Кандидатстването се извършва онлайн на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE_report_chief.

Срок за кандидатстване: 24 ноември 2019 г., 23:59 ч. централноевропейско време.

Подробна информация за конкурса и условията ще намерите в приложения pdf файл.

Имейл за връзка: eye@ep.europa.eu