Европейският дебат за бъдещето на ЕС започва на 9 май 2020 г – Европейската комисия изложи идеите си за оформянето на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще стартира на Деня на Европа и ще продължи две години.

© Copyright European Commission 2018

© Copyright European Commission 2018

Конференцията е проект, обявен в политическите насоки на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, благодарение на който европейците ще разполагат с по-добра възможност да споделят мнението си за действията на Европейския съюз и отражението на тези действия върху живота им. Конференцията ще се основава на предишния опит, като например диалозите с гражданите. Същевременно с нея ще се въведе широк набор от нови елементи, за да бъдат обхванати повече хора и да се укрепят начините, по които те могат да определят бъдещите действия на ЕС. Конференцията ще осигури възможност за провеждане на открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с граждани с различен произход и от всички прослойки на обществото. Комисията се ангажира с предприемането на последващи действия във връзка с резултатите от този дебат.

Комисията предлага две паралелни работни направления за дебатите. Първото трябва да е съсредоточено върху приоритетите на ЕС и върху резултатите, които Съюзът трябва да се стреми да постигне; сред тях са борбата с изменението на климата и екологичните предизвикателства, икономика, която работи в полза на хората, социална справедливост и равенство, цифрова трансформация на Европа, утвърждаване на нашите европейски ценности, засилване на ролята на ЕС на световната сцена, както и укрепване на демократичните основи на Съюза. Второто направление трябва да бъде насочено към разглеждането на теми, които са свързани конкретно с демократичните процеси и с институционалните въпроси: по-специално системата за водещите кандидати и транснационалните листи за изборите за Европейски парламент.

Нов обществен форум за открит, приобщаващ и прозрачен дебат

За Комисията Конференцията е форум, в който взаимодействието се осъществява от долу нагоре и който е достъпен за хората далеч отвъд европейските столици, от всички краища на Съюза. Другите институции на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, регионалните и местните органи и гражданското общество са поканени да се присъединят. Многоезична онлайн платформа ще осигури прозрачност на дебата и ще подкрепи по-широкото участие. Комисията се е ангажирала да предприеме най-ефективните действия заедно с другите институции на ЕС, за да може идеите на гражданите и дадената от тях обратна информация да бъдат включени в процеса на вземане на решения в ЕС.

Контекст

Всички членове на колегиума ще дадат своя принос за успешното осъществяване на Конференцията, като работата на Комисията във връзка с нея ще се ръководи от заместник-председател Шуица с подкрепата на заместник-председател Йоурова в сферата на институционалното направление и заместник-председател Шефчович в областта на прогнозирането и по отношение на междуинституционалния аспект.

За повече информация

Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа

Въпроси и отговори