Медиите могат да проследят пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще се проведе на 25-26 март в Европейския парламент в Страсбург.

На пленарното заседание на Конференцията ще бъдат обсъдени проекти на предварителни предложения за препоръки, изготвени на базата на дискусиите в рамките на пленарните работни групи. Тези първи предложения за препоръки, групирани по теми, се основават на препоръките, направени от европейските граждански панелинационалните панели и идеите, събрани чрез многоезичната цифрова платформа (окончателният доклад на платформата е достъпен тук), както и на дискусиите, проведени по време на пленарните заседания на конференцията и заседанията на работните групи. Можете да намерите допълнителна информация по темата тук.

Кога: петък, 25 март 2022 г. и събота, 26 март 2022 г.

Къде: Европейският парламент в Страсбург, на място и с дистанционно участие

Като подготовка за пленарното заседание в събота, деветте тематични работни групи на Конференцията ще проведат срещи в петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч. българско време.

Може да изтеглите дневния ред на пленарната сесия и мандата на работните групи.

Предаване на живо

Пленарните заседания на Конференцията в петък и събота ще бъдат излъчени на живо на платформата EbS+. Запис с екстракти от заседанията ще бъдат достъпни след приключването му на платформата EbS. Пленарните заседания могат да бъдат проследени на живо и на цифровата онлайн платформа на Конференцията, както и на мултимедийния център на Парламента, като след приключването на събитието ще бъдат на разположение за изтегляне записи от него.

Дневен ред на разискванията на отделните теми:

25/03/2022, 17:30 – 19:45 ч. българско време: Представяне на националните събития, принос на заинтересованите страни

26/03/2022, 09:30 – 11:45 ч. българско време: По-силна икономика, социална справедливост, работни места; Младеж, образование и култура; Цифрова трансформация

26/03/2022, 12:15 – 13:45 ч. българско време: Европейска демокрация; Ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност

26/03/2022, 14:45 – 16:15 ч. българско време: Изменение на климата, околна среда; Здравеопазване

26/03/2022, 16:45 – 18:15 ч. българско време: Ролята на ЕС в света; Миграция

Източник: Европейски парламент