Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Комисията регистрира инициативата „Край на клетките“

Комисията регистрира инициативата „Край на клетките“

2018-09-13T16:27:42+03:00септември 7, 2018|Categories: Европа|

Брюксел, 5 септември 2018 r.

Европейска гражданска инициатива: Комисията регистрира инициативата „Край на клетките“

Днес колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена „Край на клетките“. 

Заявената цел на предложената гражданска инициатива е да се сложи край на „нечовешкото отношение към селскостопанските животни“, отглеждани в клетки.Организаторите призовават Комисията да предложи законодателство за забрана на използването на: клетки за кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици и гъски; родилни боксове за свине майки; клетки за свине майки и индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 11 септември 2018 г.

От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Регламентът относно Европейската гражданска инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

За повече информация
Пълен текст на предложената Европейска гражданска инициатива „Край на клетките“ (линк, активен от 11 септември)
Други Европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи
Уебсайт на Европейската гражданска инициатива
Регламент относно Европейската гражданска инициатива
Форум на Европейската гражданска инициатива

Споделете новината. Изберете желаната платформа: