Комисията регистрира две Европейски граждански инициативи

Колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива, озаглавена„Постоянно гражданство на Европейския съюз“. Основната цел на предложената инициатива е да се гарантира, че европейското гражданство и свързаните с него права не могат да бъдат загубени, след като веднъж са получени. По-конкретно, организаторите посочват Брексит и бъдещата загуба на гражданство на ЕС и права на гражданите на Обединеното кралство.

Регистрацията на тази инициатива ще се състои на 23 юли 2018

Втората Европейска гражданска инициатива, която ще бъде регистрирана на 19 юли 2018 г., е озаглавена „Да спрем глада при 8 % от европейското население“. Тя има за цел да подтикне правителствата да се заемат с проблема с гладуването и да подчертае тяхната отговорност за изкореняване на проблема. Организаторите на инициативата са изготвили подробен списък с действия, във връз