agriculture-waste-water

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: С това предварително споразумение ние предоставяме на ЕС ефективен инструмент за действие по някои от предизвикателствата, породени от изменението на климата.Наред с икономиите на вода и мерките за ефективност използването на рециклирана вода в селскостопанския сектор може да се окаже важен фактор за решаване на проблема с недостига на вода и сушите, като на европейските граждани бъдат предоставени пълни гаранции за безопасност.

Засега практиките за повторно използване на водата се прилагат само в няколко европейски държави, като далеч не се използва целият им потенциал. Новите правила ще улеснят и стимулират внедряването на тези полезни практики, които могат да осигурят по-предвидимо снабдяване с чиста вода за земеделските стопани от ЕС, като същевременно им помогнат да се адаптират към изменението на климата и да се справят с последиците от това изменение. Чре