Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги

2020-03-19T12:17:27+02:00март 17, 2020|Categories: Без категория|
  • Европейската комисия представи насоки за държавите членки относно свързаните със здравето мерки за управление на границите в контекста на извънредната ситуация COVID-19. Целта е да се защити здравето на гражданите, да се осигури правилното третиране на хората, които трябва да пътуват, и да се гарантира, че основни стоки и услуги остават достъпни. Комисарите Кириaкиду и Йохансон представиха насоките на министрите на здравеопазването и на вътрешните работи на ЕС на тяхната първа съвместна видео среща тази сутрин.

Насоките определят принципи за интегриран подход за ефективно управление на границите с оглед защита на здравето и същевременно запазване на целостта на вътрешния пазар.

Защита на здравето на хората

Хората, идентифицирани като рискови за разпространение на COVID-19, трябва да имат достъп до подходящи здравни грижи, или в страната на пристигане, или в страната на отпътуване, и това трябва да бъде координирано между властите на двете държави.

Възможно е всички, влизащи на национална територия, да бъдат подлагани на здравни проверки без официално въвеждане на вътрешен граничен контрол. Разликата между нормалните здравни проверки и граничния контрол е възможността да се откаже влизането на отделни лица. На хората, които са болни, не трябва да им бъде отказвано да влизат, а да им се предоставя достъп до здравни гр