Комисията представя насоки за граничните мерки за защита на здравето и подсигуряване на наличността на стоки и услуги

2020-03-19T12:17:27+02:00март 17, 2020|Categories: Без категория|
  • Европейската комисия представи насоки за държавите членки относно свързаните със здравето мерки за управление на границите в контекста на извънредната ситуация COVID-19. Целта е да се защити здравето на гражданите, да се осигури правилното третиране на хората, които трябва да пътуват, и да се гарантира, че основни стоки и услуги остават достъпни. Комисарите Кириaкиду и Йохансон представиха насоките на министрите на здравеопазването и на вътрешните работи на ЕС на тяхната първа съвместна видео среща тази сутрин.

Насоките определят принципи за интегриран подход за ефективно управление на границите с оглед защита на здравето и същевременно запазване на целостта на вътрешния пазар.

Защита на здравето на хората

Хората, идентифицирани като рискови за разпространение на COVID-19, трябва да имат достъп до подходящи здравни грижи, или в страната на пристигане, или в страната на отпътуване, и това трябва да бъде координирано между властите на двете държави.

Възможно е всички, влизащи на национална територия, да бъдат подлагани на здравни проверки без официално въвеждане на вътрешен граничен контрол. Разликата между нормалните здравни проверки и граничния контрол е възможността да се откаже влизането на отделни лица. На хората, които са болни, не трябва да им бъде отказвано да влизат, а да им се предоставя достъп до здравни грижи.

Държавите членки могат да въведат отново контрол на вътрешните граници поради причини, свързани с опазване на обществения ред, които в изключително критични ситуации може да включват общественото здраве. Такива гранични проверки трябва да бъдат организирани, за да се предотврати струпването на големи групи хора (например опашки), които рискуват да увеличат разпространението на вируса. Държавите членки трябва да се координират за провеждането на здравен скрининг само от едната страна на границата.

Всички гранични проверки трябва да се прилагат пропорционално и при надлежно отчитане здравословното състояние на хората. Държавите членки трябва винаги да допускат собствените си граждани и жители, и да улесняват транзита на други граждани на ЕС и жители, които се завръщат у дома. Властите обаче могат също да налагат мерки като задължителна самоизолация за определен период, ако налагат същите изисквания на собствените си граждани.

Държавите членки следва да улесняват преминаването на погранични работници, по-специално, но не само, на работещи в сектора на здравеопазването и храните и други основни услуги (например грижи за деца, грижи за възрастни хора, критичен персонал за комунални услуги).

Гарантиране движението на основни стоки и услуги

Свободното движение на стоки е от решаващо значение за поддържане на наличностите. Това е особено важно за стоки от пър