Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета от октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи свободното движение в Европейския съюз. С оглед на новите варианти на коронавируса и големия брой нови инфекции в много държави членки е необходимо силно да се обезсърчат неналожителните пътувания, като същевременно се избягват затварянето на границите или общите забрани за пътуване и се гарантира, че функционирането на единния пазар и веригите на доставки остават непрекъснати.

В предложението на Комисията се предвижда допълнителна координация на договорения цветен код за картографиране на рисковите области и на по-стриктните мерки, прилагани за пътници от райони с по-висок риск.

В допълнение към съществуващите цветове на зелено, оранжево, червено и сиво, Комисията предлага да се добави „тъмночервено“, за да се посочат областите, в които вирусът се разпространява на много високи нива. Това би било приложимо за район, в който броят на уведомленията в рамките на 14 дни е над 500 на 100 000 души.

Съгласно съобщението на Комисията от 19 януари, в което се определят действията, необходими за избягване на трета вълна, Комисията предлага всички неналожителни пътувания да бъдат силно обезсърчени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значително. Това се отнася особено за пътуванията до и от „тъмночервените“ райони. За хората, пътуващи от „тъмночервено“ пространство, държавите членки следва да изискват от тях да се подложат на тест преди пристигането и да бъдат поставени под карантина, както се препоръчва от Комитета за здравна сигурност и понастоящем се практикува от няколко държави членки.

Тъй като капацитетът за тестване се е увеличил, държавите членки биха могли да използват в по-голяма степен тестове преди заминаване и за области, които понастоящем са обозначени като „оранжево „, „червено„ или „сиво“. Хората, които се завръщат в своята държава членка на пребиваване, следва вместо това да имат право да се положат на тест след пристигането си.

С оглед на рисковете, свързани с много големия брой нови инфекции, Комисията препоръчва, въз основа на насоките на ECDC, държавите членки да се съгласят да приемат, запазят или засилят нефармацевтичните