Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета от октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи свободното движение в Европейския съюз. С оглед на новите варианти на коронавируса и големия брой нови инфекции в много държави членки е необходимо силно да се обезсърчат неналожителните пътувания, като същевременно се избягват затварянето на границите или общите забрани за пътуване и се гарантира, че функционирането на единния пазар и веригите на доставки остават непрекъснати.

В предложението на Комисията се предвижда допълнителна координация на договорения цветен код за картографиране на рисковите области и на по-стриктните мерки, прилагани за пътници от райони с по-висок риск.

В допълнение към съществуващите цветове на зелено, оранжево, червено и сиво, Комисията предлага да се добави „тъмночервено“, за да се посочат областите, в които вирусът се разпространява на много високи нива. Това би било приложимо за район, в който броят на уведомленията в рамките на 14 дни е над 500 на 100 000 души.

Съгласно съобщението на Комисията от 19 януари, в което се определят действията, необходими за избягване на трета вълна, Комисията предлага всички неналожителни пътувания да бъдат силно обезсърчени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значител