На 07 октомври 2019 г. Комисията публикува индекса за регионална конкурентоспособност за 2019 г. и проучване на Евробарометър относно регионалната политика. Те ще помогнат на органите в държавите членки, които отговарят за изготвянето на бъдещите програми по политиката на сближаване за бюджетния период на ЕС 2021—2027 г., да правят оценка на общественото мнение, определят регионалните ресурси и насочват по-добре инвестициите.

EU regional Competitiveness Index 2019

Европейският парламент и държавите членки обсъждат понастоящем следващия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и бъдещата политика на сближаване. Успоредно с това Комисията започна дискусия с всички държави от ЕС относно приоритетите на бъдещите програми в рамките на политиката на сближаване. По този начин инвестициите на ЕС могат да достигнат своето предназначение възможно най-бързо. Индексът за конкурентоспособността и проучването на Евробарометър имат за цел да подпомогнат процеса на подготовка на програмите.

Комисарят по въпросите на европейската политика