На 07 октомври 2019 г. Комисията публикува индекса за регионална конкурентоспособност за 2019 г. и проучване на Евробарометър относно регионалната политика. Те ще помогнат на органите в държавите членки, които отговарят за изготвянето на бъдещите програми по политиката на сближаване за бюджетния период на ЕС 2021—2027 г., да правят оценка на общественото мнение, определят регионалните ресурси и насочват по-добре инвестициите.

EU regional Competitiveness Index 2019

Европейският парламент и държавите членки обсъждат понастоящем следващия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и бъдещата политика на сближаване. Успоредно с това Комисията започна дискусия с всички държави от ЕС относно приоритетите на бъдещите програми в рамките на политиката на сближаване. По този начин инвестициите на ЕС могат да достигнат своето предназначение възможно най-бързо. Индексът за конкурентоспособността и проучването на Евробарометър имат за цел да подпомогнат процеса на подготовка на програмите.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика Йоханес Хан заяви: „Колкото по-рано са готови новите програми по политиката на сближаване, толкова по-скоро средствата от ЕС ще могат да достигнат предназначението си. Комисията активно подпомага държавите членки при разработването на техните програми и публикуваните днес данни за индекса за регионална конкурентоспособност и проучването на Евробарометър дават полезна информация за това накъде могат да бъдат насочени публичните и преките инвестиции на ЕС.“

Индекс за регионална конкурентоспособност на ЕС за 2019 г.

Индексът за регионална конкурентоспособност, който се актуализира на всеки три години, дава възможност на регионите да следят и оценяват своето развитие във времето и спрямо други региони.

Неговият интерактивен уеб инструмент позволява на създателите на политики и гражданите да следят показателите на своя регион в областта на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването или човешкия капитал. Като помага на регионите да определят своите силни и слаби страни и да насочват публичните си инвестиции, индексът може да бъде много полезен при подготовката на новите програми.

Проучване на Евробарометър относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна н