Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Комисията „Фон дер Лайен“ една година по-късно

Комисията „Фон дер Лайен“ една година по-късно

2021-01-12T21:25:13+02:00декември 1, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисията начело с председателя Урсула фон дер Лайен отбелязва една година от встъпването си в длъжност на 1 декември 2019 г. С мандата, предоставен от Европейския съвет и Европейския парламент, ние начертахме редица амбициозни цели за бъдещето на Европа: неутралност по отношение на климата до 2050 г.; да направим 2020-те Цифровото десетилетие на Европа; и да направим Европа по-силна на световната сцена чрез геополитически подход.

След резултата от европейските избори и мандата, получен от Европейския съвет и Европейския парламент, Комисията „Фон дер Лайен“ определи набор от амбициозни цели за бъдещето на Европа: постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., превръщане на настоящото десетилетие в цифровото десетилетие на Европа и по-силна роля на Европа в света чрез по-геополитически подход.

Откакто светът бе поразен от коронавируса, Комисията работи за организиране на съгласувани и координирани европейски действия в отговор на извънредната ситуация — за осигуряване и разпределяне на предпазни средства, за репатриране на блокираните извън ЕС европейци и за подсигуряване на дози от бъдеща ваксина. Това бе непозната територия за ЕС — реагирахме смело, когато защитата на здравето и безопасността на нашите граждани наложи предприемането на действия на европейско равнище.

В същото време ориентирът ни не се промени. Двойният екологичен и цифров преход сега заема още по-категорично централното място в нашата програма, с нови ресурси за ускоряване на трансформацията. Ние не просто отстраняваме щетите, понесени от нашата икономика. Ние я трансформираме за следващото поколение.

Комисията работи на всички фронтове за ограничаване на разпространението на коронавируса, подкрепа на националните здравни системи и преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията с безпрецедентни мерки на национално и европейско равнище. Бяха мобилизирани публични и частни инвестиции — на европейско и национално равнище — с цел създаване на ваксина за всички хора по света. Бе изготвен план за възстановяване, за да се помогне за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, да се проправи пътят за излизане от кризата и да се поставят основите за по-модерна и по-устойчива Европа.

Основни моменти през първата година

Европейски зелен пакт 11 декември: Стартиране на Европейския зелен пакт, с който се определя пътна карта за това как Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.
book 5 февруари: Нова методология за преговорите за присъединяване към ЕС — за да станат те по-надеждни, предвидими и динамични, като първи елемент от обновената стратегия на Комисията относно разширяването.
human head with digital wires 19 февруари: Публикуване на програмата за изграждане на цифровото бъдеще на Европа, стратегия за данните и бяла книга за изкуствения интелект, с които се откриват нови възможности за предприятията, като същевременно се поставя акцент върху надеждните технологии за гражданите.
gender equality 5 март: Нова стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г., в която се определят ключови действия за гарантиране на равенството между жените и мъжете в Европа.
9 март: Нова стратегия на ЕС поставя основите за по-силно и по-амбициозно партньорство с Африка.
Industrial strategy 10 март: С нова промишлена стратегия се подготвят екологичната и цифровата трансформация на европейската промишленост.
virus icon 13 март: Комисията призовава за решителни координирани икономически мерки във връзка с кризата с коронавируса и стартира новата Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса, за да помогне на държавите членки да финансират своите ответни действия.
consultation icon 2 април: Стартиране на SURE — новия инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства с бюджет от 100 милиарда евро.
coins 4 май: На проявата за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса донори от цял свят поемат ангажименти за предоставяне на 7,4 милиарда евро за всеобщ достъп до ваксини.
hand holding small plant 20 май: Комисията представя всеобхватна нова стратегия за биологичното разнообразие, за да осигури полагащото се място на природата в нашия живот, както и стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.
icon 27 май: Комисията пред