На 28 май (понеделник) от 09:00ч. в хотел „Черно море“ във Варна ще се проведе граждански диалог с европейския комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел. В дискусията ще участва също евродепутатът Емил Радев.
Основната тема на публичния дебат ще бъде цифровото бъдеще на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите.
Предварителната регистрация в интернет е задължителна на следния линк който ще бъде достъпен до 12:00ч. на 27 май 2018 г. Регистрационната форма ще остане отворена до достигане капацитета на залата.
С оглед засилените мерки за сигурност, молим всички гости да бъдат пред залата не по-късно от 08:30 ч. за регистрация и проверка за сигурност, както и да носят със себе си документ за самоличност.
По-късно в понеделник Мария Габриел ще участва в международната конференция „Европеана – културно наследство и многообразие в дигитален контекст“ във Варна.
От 14:00ч. Комисар Габриел ще открие хакатона „Цифровият град и аз“ в Бургаския свободен университет, който се провежда под неин патронаж.

Отдел „Преса и медии“
Представителство на ЕК в България

На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.