Едва ли някой има съмнение колко важна е киберсигурността в днешния ни цифров свят и колко още по-значима ще става в утрешния, когато ще имаме все повече свързани устройства. Затова отговорността на всички ни е пропорционална на важността на киберсигурността и засилването на устойчивостта ни на киберзаплахи следва да остане начело в списъка със задължителните задачи, които трябва да изпълним. За това призова комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел при откриването на международната конференция по киберсигурност Sofia CyberSec 2019.

Тя очерта ключовите елементи от правната рамка на ЕС, които вече започват да се изясняват. Първото общоевропейско законодателство за киберсигурността – Директивата НИС – вече е приложено към националното право на почти всички държави членки. Сега в центъра е Актът за киберсигурност, по който бе постигнат решителен напредък по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, а кратко време след това се приключи с политическо споразумение между трите европейски институции и актът скоро ще влезе в сила.

Мария Габриел наблегна на най-съществените мерки, които предвижда това законодателство за засилване на общоевропейската киберсигурност. На първо място, той дава на ЕНИСА – Агенцията на ЕС за киберсигурност – постоянен и по-широк мандат, както и допълнителни ресурси. На следващо място поставя началото на първата общоевропейска рамка за сертифициране, която да позволи компаниите само веднъж да минават процедура по получаване на сертификат на своите ИТ продукти, услуги и процеси, който ще е валиден в целия ЕС. Сертифицирането ще предостави за потребители